STATEMENT

Marc- Jan Trapman over het werk/ about the work:

‘Wat Robert Klatser ons laat zien is dat elk kunstwerk in feite de schepping van een herinnering is.’
‘Wat we van een kunstwerk dat ons aanspreekt meenemen is de herinnering en die herinnering verbindt zich met andere herinneringen tot een beeld dat ons iets zegt, tot een geheugen dat zin heeft, of zinloos is; en die keuze is aan ons, omdat wij onze herinnering scheppen.’

‘Ik kan het bijna zien, ik weet zeker dat ik het heb gezien en ik weet ook welk gevoel het me gaf. . . het ligt op het puntje van mijn tong maar het is er niet.’

‘What the artist shows us is that every work of art is in fact the creation of a memory. What we take with us from an artwork is the memory. This memory connects with other memories and in that way it becomes something with- or without meaning. The choise is ours because we create our memory.’
 
‘I can almost see it, I’m sure I’ve seen it and I know which experience it gave me, it’s on the tip of my tongue but it’ not there.’